Fem el Refugi de la Feixa encara més sostenible!

Imaginea din antet
Watch video
Finished 18 / 12 / 2022
Funded!
Received
€ 11.338
Minimum
€ 4.497
Optimum
€ 49.840
114 Co-financiers
Matchfunding Agents
match invests
Arrela't Alt Pirineu i Aran 2022
Completado (€ 4.000)
 • Contributing € 10

  Simpatitzant!

  Moltes gràcies simpatitzant per col·laborar en el nostre projecte!


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 13 Co-financiers
 • Contributing € 20

  Postal de record!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Fes-nos una visita al refugi i t'obsequiarem amb una postal del Refugi de la Feixa.

  Obres dels artistes: Gemma Valeri, Ferran Costa, Núria Garcia, Maria i Bruna.


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 06 Co-financiers
 • Contributing € 25

  Beguda i una postal de record del Refugi de la Feixa!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Et convidem a una beguda i una postal del Refugi de la Feixa enmig de l'entorn màgic de muntanya que ens envolta.


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 12 Co-financiers
 • Contributing € 35

  Visita la Granja i formatgeria de Montmelús: formatges artesans de la Cerdanya

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  • Et convidem a conèixer la Granja i Formatgeria de Montmelús i a fer un tast dels seus productes.

   ** Recompensa a gaudir a partir de la primavera (segons disponibilitat)

  • Per a 2 persones


  • Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí*
  > 08 Co-financiers
 • Contributing € 35

  Visita a la Trumferia!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  • Amb aquesta recompensa podràs fer la visita guiada pel cultiu i Tast de Patata Ecològica de Cerdanya amb la seva salsa per a 2 persones.

  • La Trumferia va ser el projecte guanyador a la Cerdanya de la convocatòria Arrela't 2021.
   * Recompensa a gaudir a partir de la tardor (segons disponibilitat). Per a dues persones


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 08 Co-financiers
 • Contributing € 50

  Aperitiu per a 2 persones al Refugi de la Feixa!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Et convidem a tu, i a una altra persona, a gaudir d'un aperitiu amb productes ecològics i de proximitat a l'aire lliure.

  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 20 Co-financiers
 • Contributing € 50

  Degustació de la ginebra Flairant i formatges del Molí de Ger! Per a 2 persones

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  • Et convidem a disfrutar d'una degustació de la ginebra de la Cerdanya, la Flairant, acompanyada d'un tast de formatges del Molí de Ger per a dues persones.
  • Podràs gaudir d'aquesta degustació a l'entorn màgic de la Feixa**.

  • Recompensa a gaudir a partir de la primavera (segons disponibilitat)
  • Per a 2 persones


   * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 05 Co-financiers
 • Contributing € 100

  Lot exclusiu de Casa Amella!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Lot exclusiu de productes bio i ecològics de Casa Amella


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 01 Co-financiers
 • Contributing € 100

  Berenar o esmorzar per a 2 persones al Refugi de la Feixa!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Et convidem a tu, i a una altra persona, a gaudir d'un esmorzar o un berenar amb productes ecològics i de proximitat.

  Sí, sí!! Si voleu el nostre famós pastís de xocolata! ;)


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 07 Co-financiers
 • Contributing € 200

  Dinar o sopar especial al Refugi de la Feixa per a 2 persones!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Et convidem a tu, i a una altra persona, a un dinar o un sopar especial, amb plats innovadors i diferents del nostre menú habitual, el·laborats amb productes ecològics i de proximitat.

  Delicatessens per a una recompensa especial ;)
  Recompensa a concretar el dia segons disponibilitat. Per a 2 persones.


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 03 Co-financiers
 • Contributing € 300

  Experiència La Feixa per a 2 persones!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Et convidem a tu, i a una altra persona, a gaudir d'una experiència completa al Refugi de la Feixa.

  Inclou:

  • Sopar i esmorzar el·laborats amb productes ecològics i de proximitat
  • Pernocta

  Recompensa a concretar el dia segons disponibilitat. Per a 2 persones.


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 04 Co-financiers
 • Contributing € 500

  Experiència Premium La Feixa per a 2 persones!

  Moltes gràcies per col·laborar en el nostre projecte!

  Et convidem a tu, i a una altra persona, a gaudir d'una experiència completa i especial al Refugi de la Feixa.

  Inclou:

  • Una sortida guiada als voltants de la Feixa (possibilitat de fer el Puigpedrós)
  • Picnic, sopar i esmorzar el·laborats amb productes ecològics i de proximitat
  • Pernocta

  Recompensa a concretar el dia segons disponibilitat. Per a 2 persones.


  * Recorda que la teva aportació pot ser desgravable fins a un 80%. Calcula-ho aquí

  > 00 Co-financiers

About this project

Accions per minimitzar l'impacte humà al nostre entorn. Construcció d'un vàter sec ecològic i altres millores en les instal.lacions.

Needs Material Minimum Optimum
Sistema de Lavabo Sec
Tecnologia del sanitari sec d'ECODOMEO (sense ús d'aigua ni cap altre líquid).
€ 2.735
Costos de les recompenses
Costos de les recompenses lliurades en les aportacions realitzades a Goteo.
€ 312
Comissions Goteo i TPV (Donacions pressupost mínim)
Càlcul aproximat per fer front a les despeses de comissió de goteo i comissions bancàries de les aportacions.
€ 395
Compra d'una nova placa solar
Placa solar de 220W per poder garantir la autosuficiència en època hivernal.
€ 280
Coberta (magatzem i habitacle guardes)
Material necessari pel sostre de pissarra de la nova zona de magatzem i habitacle de guardes: - Sostre format per bigueta de fusta laminada GL24c amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x20 cm i llargària de fins a 5 m. (5300€) - Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó per armar. (600€) - Coberta de llosa arrodonida de pissarra de 4 mm de gruix, de 22x16 cm, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària. (4245€) - Camió per a transport de 7t (38,5€/h) - Oficials de primera col·locador, fusteria, ferralista (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 10.796
Needs Task Minimum Optimum
Transport del Lavabo sec
Costos del transport de la infraestructura del lavabo se d'ECODOMEO fins dalt del refugi de la Feixa. L'accés al refugi amb transport únicament es pot fer de Maig a Novembre.
€ 212
Instal·lació de la placa solar
Instal·lació al sostre del Refugi de la Feixa per tal d'optimitzar el màxim la seva càrrega i evitar possibles desperfectes.
€ 563
Comissions Goteo (Donacions pressupost òptim)
Despeses derivades de les comissions de goteo i les comissions bancàries de les aportacions.
€ 3.586
Moviment de terres
Tasques per tal de condicionar el terreny de la zona de construcció del lavabo sec, magatzem, habitacle de guardes i soterrament de tubs: - Neteja i esbrossada del terreny, càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (119€) - Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió. (207€) - Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, utilitzant picó vibrant (423€) - Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus amb camió de 7t. (612€) - Disposició controlada dels residus en dipòsit autoritza i canon sobre la deposició dels residus de construcció, segons Llei 8/2008. (1094€) - Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t (51,51€/h - 40h) - Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador (114,39 €/h - 40/h) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 2.995
Fonamentació
Conjunt de tasques per realitzar els fonaments de la construcció de la caseta del lavabo sec, zona de magatzem i habitacle pels guardes: - Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3. (1023€) - Formigonera 165L (8,03€/h) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 1.034
Fusteria
- Finestra de fusta a l'habitacle de guardes i finestró a la caseta del lavabo sec. (2313€) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera de fusteria (25,91€/h) - Ajudant col·locador (22,86€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 3.102
Instal·lacions
Partida encarada al conjunt d'instal·lacions interiors (connexions d'electricitat). Inclou les ajudes de ram de paleta i tots els elements necessaris per la seva correcte instal·lació. * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 5.800
Needs Infrastructure Minimum Optimum
Tancaments i divisions
Infraestructura de les portes d'accés i obertures de la caseta del lavabo sec, magatzem i habitacle de guardes: - Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm. (4723€) - Travada de parets amb connector de rodó d'acer de diàmetre 6 mm en forma de Z, de 50x200x50 mm. - Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix. (1629€) - Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix. - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficial de primera especialista (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 7.704
Paviments i revestiments
Infraestuctura de paviments i revestiments de la zona de magatzem i l'habitacle pels guardes: - Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.243 i 3 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques. (955€) - Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària. (2537€) - Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable. (2475€) - Camió per a transport de 7 t (38,5€/h) - Oficials de primera encofrador, paleta, ferralista (25,91€/h) - Manobre (20,57€/h) * Cal tenir en compte que en la descripció anterior no s'especifica el detall total de la partida, si no els punts més destacables. En cada partida s'ha tingut en compte la mà d'obra, material i maquinària necessària i els preus a data d'Octubre 2022.
€ 10.326
Total € 4.497 € 49.840
Necessary
Supplemental

General information

El Refugi de la Feixa és un refugi de muntanya del terme municipal de Ger, la Cerdanya. Està ubicat en un entorn privilegiat, a 2.160m, en una àrea d'un gran valor a nivell de flora i fauna que gaudeix d'una protecció especial: Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Tossa Plana de Lles - Puipedrós.

La funció principal com a refugi de muntanya és l'acollida d'excursionistes amb servei d'allotjament i de menjars, informació sobre les rutes i activitats de la zona...però, la Feixa va més enllà. Des d'un principi, sempre hem optat per la sostenibilitat.

El Refugi de la Feixa fa quatre anys que funciona, i des del seu inici s'ha optat per una filosofia de consum responsable i ecològic. Funcionem de forma autosuficient amb energia solar, sense generadors elèctrics. Oferim menjar ecològic i de proximitat, teixint vincles amb productors locals. I som un lloc de trobada, amb un component social de benefici a la comunitat i transmissió de valors de respecte a la muntanya i a la natura.

Hem realitzat ja vàries millores a nivell d'eficiència energètica i optimització dels recursos, i ara volem fer un pas més i portar a terme unes millores importants pel projecte i pel territori:

 • Construïr un lavabo sec a l'exterior del refugi.
 • Construïr un espai reservat per l'emmagatzematge. L'espai de magatzem que hi ha actualment és massa petit, i amb un accés difícil i poc pràctic.
 • Construïr un habitacle pel descans dels guardes. A dia d'avui, no disposem d'un espai habitable per tot l'equip.
 • Millorar la instal·lació de les plaques solars.
 • Finalitzar el soterrament dels tubs d'aigua.

Main features and goals of the crowdfunding campaign

La construcció d'un lavabo sec, un espai d'emmagatzematge i un habitacle pels guardes són obres de vital importància per tal de poder seguir creixent com a projecte i preservar l'entorn.

Els objectius de les nostres millores són:

 • Reduïr la nostra empremta a l'entorn, fent que sigui el més respectuosa possible i minimitzant l'impacte humà.
 • Seguir promovent un turisme sostenible i respectuós.
 • Oferir comoditat i millores als usuaris del refugi i als guardes.

Tot i així, dins d'aquesta llista de sub-projectes i millores a realitzar, creiem necessària la priorització de la construcció d'un lavabo.

Després de contactar amb projectes similars al nostre i valorar diverses opcions, l'opció que més s'ajusta a la nostra filosofia, és la construcció d'un lavabo sec ecològic de l'empresa ECODOMEO.

És un sistema que s'utilitza com a sanitari normal, però sense ús d'aigua ni cap altre líquid. Separa l'orina de les femtes gràcies a una cinta inclinada situada a l'interior del seient, que s'activa amb un pedal mecànic. El líquid cau per gravetat i es retorna a la natura per filtració i la femta es diposita en un bagul, construït darrere el lavabo, on es va generant compostatge.

 • No cal fer ús de cap producte afegit
 • Funcionament totalment mecànic
 • Manteniment senzill
 • Generació de 15L de compost persona/any

Why this is important

El projecte del Refugi de la Feixa va néixer de l'amor pel medi natural i el que l'envolta. És un projecte vital, amb ànima, on hi convergeixen molts valors, inquietuds i passió. La tasca de "guardar" un lloc tan especial és una gran responsabilitat i cal fer-ho amb entrega i humilitat.

Així com, poder seguir amb la línia de sostenibilitat iniciada, i continuar amb les millores en el refugi a nivell d'eficiència energètica i optimització dels recursos.

El projecte va dirigit a totes les persones usuàries del refugi (sigui quin sigui el seu ús), i també a l'entorn i animals que hi conviuen. Volem oferir comoditat a la clientela del refugi, a la vegada que generem el mínim impacte a l'entorn que ens envolta.

cavalls.jpeg

Team and experience

Som la Marta, el Martí i l'Alba, els actuals guardes del refugi, els mateixos impulsors del projecte de millora de sostenibilitat. La nostra formació és eminentment pràctica, fruit de l'experiència i les necessitats.

 • Marta: en règim d'autònoma i mitjançant una concessió municipal, soc la gestora del Refugi de la Feixa. Tinc 4 anys d'experiència com a guarda del refugi, i soc la "impulsora" del projecte Refugi de la Feixa tal com se'l coneix actualment.

 • Martí: soc un dels dos treballadors, amb contracte indefinit, que "guarden" la Feixa des de fa 1 any i mig. Resident a la comarca, amant de la muntanya i els seus esports, de professió educador infantil, i motivat amb qualsevol projecte i repte que se'm presenti per davant.

 • Alba: formo de part de l'equip de la Feixa des de fa més d'un any, i tot i que soc Enginyera de formació, fa poc he acabat els meus estudis de Guia de Mitja Muntanya. Apassionada dels esports a l'aire lliure i de gaudir de l'entorn de muntanya.

Comptem sempre amb l'ajuda dels nostres familiars i amics, que amb les seves diverses professions, sempre estan a punt per donar-nos un cop de mà.

 • Per aquesta campanya en concret, a nivell de comunicació, comptem amb l'ajuda de l'Andrea, professional del sector, també resident a la comarca i amant de la muntanya.

El refugi ja ens el vam trobar restaurat però molt precàriament. Al llarg d'aquests 4 anys, hem realitzat vàries millores:

 • Modificació de l'ariet per millorar-ne l'eficiència.
 • Nova instal·lació d'energia solar.
 • Nova porta d'entrada i construcció d'una porta interior aïllant.
 • Canvi de la ubicació del digestor d'aigües grises per millorar-ne l'eficiència.
 • Inici del soterrament dels tubs d'aigua provinents de l'ariet per tal de minimitzar l'impacte visual en el medi i poder obtenir aigua en època hivernal.
 • Construcció d'un moble i papereres per tal de poder realitzar correctament la separació i reciclatge de residus, i fomentar aquesta pràctica entre els usuaris del refugi.
ariet-2.jpeg ariet-1.jpeg plaques-solars.jpeg caseta-escombraries.jpeg

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Affordable and Clean Energy

  Energy is central to nearly every major challenge and opportunity.

 • Sustainable Cities and Communities

  There needs to be a future in which cities provide opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and more.

 • Responsible Production and Consumption

  Responsible Production and Consumption