HORTALITZA'T NORFEU!: MÉS QUE UN HORT AL PATI DE L'INSTITUT.

Imaginea din antet
Watch video
 • Contributing £ 4

  El teu nom a la secció d'agraïments de la guia pràctica "Smart-hort"

  Fer aparèixer el nom del mecenes a la secció d'agraïments de la Guia Pràctica detallada dels materials, la construcció i programació d'un hort intel.ligent amb Arduino que es divulgarà on-line a través de calameo.

  > 05 Co-financiers
 • Contributing £ 8

  El teu nom o imatge de l'empresa al vídeo-tutorial

  Fer aparèixer el nom del mecenes a la secció d'agraïments del Vídeo-tutorial detallada dels materials, la construcció i programació d'un hort intel.ligent amb Arduino que es divulgarà on-line a través de youtube

  > 15 Co-financiers
 • Contributing £ 13

  Llavors de plantes aromàtiques, verdures o hortalisses (paquet de 3); el teu nom o imatge d'empresa a la guia pràctica i al vídeo-tutorial.

  Enviament per correu postal de tres tipus de llavors de plantes conreades al nostre hort de manera ecològica; i agraïments a la guia i al vídeo-tutorial.

  > 09 Co-financiers
 • Contributing £ 17

  Llavors de plantes aromàtiques, verdures o hortalisses (paquet de 5); el teu nom o imatge d'empresa a la guia pràctica i al vídeo-tutorial.

  Enviament per correu postal de cinc tipus de llavors de plantes conreades al nostre hort de manera ecològica; i agraïments a la guia i al vídeo-tutorial.

  > 12 Co-financiers
 • Contributing £ 42

  Taller presencial a l'institut sobre com construir un smart-hort; obsequi de planter o llavors de l'hort; i agraïments a la guia i al vídeo-tutorial.

  Visita a l'hort del nostre pati i assistència a un taller sobre com construir un smart-hort.

  > 04 Co-financiers

About this project

Un hort urbà per a la inclusió i l’aprenentatge a partir del conreu ecològic, bioconstrucció i arduino.

Needs Material Minimum Optimum
Placa Arduino
Placa microcontroladora per a programar el smart-hort, a través de la qual es programaran els sensors i les funcions dels dispositius automàtics que facilitaran l'eficiència energètica i l'estalvi d'aigua.
£ 81
Ordinador
ordinador portàtil o tableta des de la qual es programa i controla la placa Arduino
£ 421
Sensors
Sensors d'humitat del terra, de PH, de temperatura i de pluja que recolliran la informació per a transmetre-la al sistema informàtic (un total aproximat de 40 unitats)
£ 875
cables USB
Cables que permetran la connexió entre els diferents sistemes intel.ligents
£ 42
Programador de reg
Aparell que, sota les ordres del sistema informàtic "intel.ligent", controlarà el sistema de reg
£ 69
mànegues
Material per on es canalitza l'aigua que s'utilitza en el reg.
£ 98
Electrovàlvules
Peces que permetran el pas o no de l'aigua en funció de les ordres del programador.
£ 94
Agrobee SDI-12 SOLAR
Sistema ràdio per la comunicació entre els sensors i el microprogramador.
£ 423
Emissors de regNueva tarea
Aspersors, microaspersors i goters que permeten el pas i la distribució de l'aigua per l'hort.
£ 67
Filtres
Instruments de protecció dels emissors que eviten el pas i capturen les partícules en suspensió
£ 135
Morter amb base d'argila
Matèria primera utilitzada per realitzar les toves i els maons de bioconstrucció
£ 202
Transport de morter
Transport de material necessari pels treballs de bioconstrucció.
£ 84
Needs Task Minimum Optimum
Taller de bioconstrucció
Taller adreçat als alumnes i professors sobre bioconstrucció.
£ 421
Assessorament en bioconstrucció
Visita, control i auditoria de l'obra per part d'un tècnic en bioconstrucció.
£ 59
Total £ 1,680 £ 3,071
Necessary
Supplemental

General information

El projecte “Hortalitza’t Norfeu!” va més enllà de tenir un hort al pati. Començà amb els consells dels avis del poble, amb els que intercanviem aprenentatges i serveis des de fa alguns cursos, tot millorant la convivència intergeneracional.
El conreu de verdures i hortalisses ens ha permés millorar els hàbits d’alimentació dels alumnes, cercant la generació de canvis en ells mateixos i els seus entorns més propers.
A través de la preparació del terreny d’horta i la construcció dels bancals hem treballat cooperativament alumnes i professors, formant un sentiment de pertinença, sota un objectiu comú. El nostre hort acull també aquells alumnes més vulnerables i especials, els atesos des de la USEE.
Hem iniciat el treball en xarxa, tot compartint experiències i vivències amb altres centres on treballen els valors a través del conreu d’un l’hort urbà, com nosaltres.
Però tenim nous reptes: la implicació el projecte d’algun alumne de batxillerat amb el control intel.ligent de les condicions de l’hort; l’obertura de portes al municipi permetent les visites guiades a escoles o entitats; la utilització de noves tècniques ecològiques de bioconstrucció i compostatge; l’ampliació del treball en xarxa i la consolidació d’activitats d’emprenedoria.
Tot plegat fa que ens atrevim a mostrar un model d'utilització dels horts escolars que milloren l'impacte social i educatiu dins la comunitat, de manera que es potencien els valors, l'educació integradora, multidisciplinària i competencial, alhora que permet obrir nous camps d'experimentació, recerca i aprenentatge als alumnes.

Main features and goals of the crowdfunding campaign

L’hort escolar del nostre centre està creixent progressivament, tant en construcció com en
participació d’alumnat i professorat. Aquest fet ens alegra i ens motiva a continuar dissenyant un pla global d’utilització de l’hort com a eina pedagògica.
El que va ser una iniciativa exclusivament per a un petit grup d’alumnes amb moltes dificultats d’adaptació a l’entorn escolar, ha esdevingut un recurs motivacional i d’aprenentatge per a bona part dels alumnes atesos des dels grups d’atenció a la diversitat.
I potser el més important, s’ha obert el camí de la participació en el Projecte a professors de diferents Departaments Didàctics, que veuen la necessitat de la innovació pedagògica en les aules amb alumnes amb necessitats educatives, i que mica en mica es comencen a plantejar poder incloure l’estudi i el treball a l’hort escolar com a part de la seva programació d’aula ordinària. Així mateix, aquest nou corrent que s’està escampant a l’institut, concretant-lo en la mida de les necessitats de la seva matèria i dels alumnes aprenents.

img-20170314-wa-8.jpg 2017-03marc.6.jpg

Why this is important

Les motivacions que ens porten a dissenyar el Projecte “Hortalitza’t” són, bàsicament, la de
donar resposta a la situació actual de molts alumnes que cursen l’escolarització obligatòria amb
nosaltres, i que anhelen tenir èxit amb els seus estudis, malgrat que estan en risc de patir l’anomenat fracàs escolar. Ens mou, com a docents, la convicció que aquests alumnes encara poden reeixir si reben l'ajuda i l'acompanyament necessari. Sabem que la manca de formació condemna gairebé a l'exclusió social a causa de les dificultats d'incorporació al sistema laboral, i aquest fet ens obliga a reinventar solucions com a professionals, tant de tipus organitzatiu com de tipus metodològic.
També, com a equip docent, estem motivats pels èxits de les experiències anteriors amb projectes interdisciplinaris aplicats a l'aula. Som coneixedors que el treball en equip i la valoració de l'esforç personal milloren les actituds individuals i grupals i ajuden a assolir l'èxit acadèmic i a evitar l'absentisme i el fracàs escolar. Pensem, doncs, que l'aplicació del Projecte "Hortalitza’t Norfeu" pot suposar una bona mesura compensatòria de les necessitats motivacionals i d'aprenentatge que pateixen bona part d’aquests alumnes.
Aquesta realitat ens porta a anar avançant i innovant en l'aplicació i execució del Projecte. I a fomentar la utilització de l’hort escolar com a recurs pedagògic contextualitzat a cada grup d’alumnes per part de cada equip de professors implicats. Aquest fet ens amplia el ventall de projectes que, mica a mica, van agafant una línia pròpia i van escampant la llavor de la innovació per tots els nivells educatius.

img-20161201-wa0017.jpg img-20161110-wa-31.jpg

Goals of the crowdfunding campaign

A nivell general, els objectius del nostre projecte són:

 • Millorar la participació activa de l’alumnat, apartant la mandra mental i física d’uns alumnes que per diferents raons es mostren habitulament desmotivats i apàtics per tot allò relacionat amb les activitats acadèmiques de l’institut i que presenten un baix rendiment acadèmic.
 • Incloure els diferents projectes que engloben l’”Hortalitza’t” dins les programacions curriculars dels alumnes que els treballen, de manera que els continguts i les activitats realitzades prenguin un sentit transversal, significatiu i d’utilitat acadèmica i social.
 • Fomentar la col.laboració entre els alumnes, el professorat, les famílies i l’entorn proper de manera que a través del treball, la tolerància, el respecte i l’optimisme es produeixin influències positives envers les relacions intergeneracionals, els hàbits alimentaris saludables, el sentiment de pertanyença i la iniciativa i l’autonomia personals.
 • Assolir coneixements propis sobre la construcció i conreu d’un hort urbà a través del treball setmanal a l’hort, cercant l’adquisisió de valors com l’esforç i la constància personal, la cooperació grupal davant dels reptes, l’espera de la recompensa i la tolerància a la frustració.

Projecte “Hortalitza’t Norfeu” intenta transmetre als alumnes participants els valors de:

 • La constància en el treball, incidient principalment a l'assistència i la puntualitat.
 • El compliment dels compromisos i les obligacions individuals i grupals acceptats lliurement,
  un cop compartides les tasques a realitzar.
 • La responsabilitat davant la utilització d'eines i la realització de tasques programades.
 • La perseverança i l'esforç personal en cadascuna de les tasques realitzades amb cura i
  autoexigència.
 • L’entusiasme en la cooperació i la participació entre alumnes, professors i altres persones de
  l'entorn, mostrant una interacció educada, flexible i amb intenció de canvi positiu.
 • El respecte per la feina dels altres i la generositat de compartir els resultats produïts entre
  tots.
 • La tolerància en relació als fracassos propis i dels altres i l’optimisme davant del
  plantejament de noves solucions.
 • La valentia en l'expressió de coneixements, dubtes i emocions.
 • L’alegria de poder manifestar la pròpia iniciativa i creativitat.
 • La felicitat de sentir-se part important d’un projecte comú, tot comportant-se amb senzillesa i humilitat.
img-20170315-wa0016.jpg img-20161219-wa0012.jpg

Team and experience

Les iniciatives innovadores han estat plenament implantades en el nostre centre, especialment pel que fa a l’Atenció a la Diversitat. Més enllà de l’organització de grups de reforç i la implementació de
Programes de Diversificació Curricular es busca l’aplicació de metodologies d’aprenentatge
relacionades amb l’Aprenentatge Cooperatiu, el Treball per Projectes interdisciplinaris o
l’Aprenentatge Servei. Una línia que, cada vegada més, impacta el dia a dia de les aules i que sovint
s’experimenta per part del professorat que atén els alumnes amb més dificultats d’aprenentatge,
problemes de conducta o d’adaptació social, donat que són metodologies que fomenten l’esforç, el
treball, la responsabilitat, el respecte i motiven estats d’ànim optimistes i relacions sinceres.
L'equip que portarà a terme aquest Projecte estarà format per:

 • Alumnes: Actualment intervenen els grups d’atenció a la diversitat de 3r i 4t d’ESO i els alumnes de la USEE. El curs vinent, a més a més, alumnes de 2n de Batxillerat i altres grups ordinaris d’ESO.
 • Professors responsables: 2 professors del Dep. de Diversitat, dos d’altres departaments i dues professores de la USEE.
 • Dinamitzadora, Junta i socis del Casal de Jubilats: Participen directament en les visites i l'assessorament als joves en el conreu de l’hort, així com en els tallers sobre whatssap o altres.
 • Famílies: Participen en la valoració de l'activitat i en les activitats relacionades amb la cuina dels productes recol.lectats a l'hort.
 • Tècnics de l’Ajuntament: Aportant coneixements i materials.
 • Altres escoles i entitats: Cooperant en el treball en xarxa.
img-20170315-wa0005.jpg img-20170426-wa-15.jpg

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Cities and Communities

  There needs to be a future in which cities provide opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and more.

 • Responsible Production and Consumption

  Responsible Production and Consumption

 • Climate Action

  Climate change is a global challenge that affects everyone, everywhere.

 • Life On Land

  Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss